Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje inženjerskih objekata i instalacija za potrebe Centra za posetioce arheološkog lokaliteta Romulijana – Gamzigrad i to vodovodne i kanalizacione mreže

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje inženjerskih objekata i instalacija za potrebe Centra za posetioce arheološkog lokaliteta Romulijana – Gamzigrad i to vodovodne i kanalizacione mreže

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje inženjerskih objekata i instalacija za potrebe Centra za posetioce arheološkog lokaliteta Romulijana – Gamzigrad i to vodovodne i kanalizacione mreže na kp. br. 1170, 5403, 5397/1, 1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18, 1167/16, 1167/15, 1167/14 KO Gamzigrad, na teritoriji grada Zaječara, zaveden pod brojem 353-02-00212/2023-03 od 26.01.2023. godine

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.