Nosilac projekta, GUPIX NBG d.o.o., Beograd – Zemun, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Stambeno poslovni objekat ”Kula M2”

Nosilac projekta, GUPIX NBG d.o.o., Beograd – Zemun, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Stambeno poslovni objekat ”Kula M2”

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta, GUPIX NBG d.o.o. Oračka 4, 11080 Beograd – Zemun, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Stambeno poslovni objekat ”Kula M2” na kp.6836, KO Novi Beograd, zaveden pod brojem: 001174560 2024.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.