„France Construction et Developpement“ F.C.D doo, ulica Gornjogradska 55/2 - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Zdravstveno-rehabilitacionog centra na lokalitetu „Jaram“ u NP Kopaonik

„France Construction et Developpement“ F.C.D doo, ulica Gornjogradska 55/2 - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Zdravstveno-rehabilitacionog centra na lokalitetu „Jaram“ u NP Kopaonik

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta, „France Construction et Developpement“ F.C.D doo, ulica Gornjogradska 55/2, Beograd – Zemun, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Zdravstveno-rehabilitacionog centra na lokalitetu „Jaram“ u NP Kopaonik, zaveden pod brojem 353-02-00926/2022-03 od 22.03.2022. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom  sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.