„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogona za konfekcioniranje i kompletiranje poluproizvoda u neelektrični detonator sistema „NONEL“

„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogona za konfekcioniranje i kompletiranje poluproizvoda u neelektrični detonator sistema „NONEL“

„TRAYAL Korporacija” AD,Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.