"Bin Commerce" d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogon Ksantata 3 (KP 1020/10, 2881 i 2885 sve KO Dedine) Kruševac

"Bin Commerce" d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogon Ksantata 3 (KP 1020/10, 2881 i 2885 sve KO Dedine) Kruševac

Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogon Ksantata 3 (KP 1020/10, 2881 i 2885 sve KO Dedine) Kruševac možete preuzeti ovde.