Rešenje o obustavljanju postupka pokrenut na zahtev nosioca projekta Vorwerk Autotec Serbia d.o.o., Vorwerk Drivetec Serbia d.o.o., Eldisy Serbia d.o.o

Rešenje o obustavljanju postupka pokrenut na zahtev nosioca projekta Vorwerk Autotec Serbia d.o.o., Vorwerk Drivetec Serbia d.o.o., Eldisy Serbia d.o.o

Rešenje o obustavljanju postupka pokrenut na zahtev „Petrol Projekt“-a  d.o.o., Pančevo, a u ime nosioca projekta Rafinerija nafte a.d. Beograd, možete preuzeti OVDE.