"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. Bor - Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat pripremnih radova - zemljani radovi - iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra

"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. Bor - Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat pripremnih radova - zemljani radovi - iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra

Na osnovu čl. 10. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odbacuje zahtev nosioca projekta „SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat pripremnih radova - zemljani radovi - iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa ”Serbia Zijin Copper” d.o.o. Bor, na katastarskoj parceli broj 4400/45, 4400/48 i 4400/57,  K.O. Bor II.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.