Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2021. do 2024. godine.

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 15. septembra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2021. do 2024. godine (u daljem tekstu: Predlog programa), 05  Broj 353-8478/2021.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predlog programa i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 16. septembra do 05. oktobra 2021. godine.

Javnu raspravu o Predlogu programa, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće u formi video konferencije ili na drugi mogući način, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti u okviru javne rasprave o Predlogu programa.

Program javne rasprave o Predlogu programa, sa tekstom Predloga programai prilozima, možete preuzeti ovde.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare  ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2021. do 2024. godine.