JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA PRILAGOĐAVANjA NA IZMENjENE KLIMATSKE USLOVE SA AKCIONIM PLANOM

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici 13.09.2023. godine, usvojio je Zaključak 05 Broj: 353-8349/2023-1,  sa Programom javne rasprave o Predlogu programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Predlog programa).

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane kao i stručnu javnost, da se upoznaju sa tekstom Predloga programa i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 14. septembra do 3. oktobra 2023. godine.

Program javne rasprave o Predlogu programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite  životne sredine, kao i na Portalu „eKonsultacije“.

Zaključak o sprovođenju javne rasprave, Program javne rasprave o Predlogu programa, sa tekstom Predloga programa, možete preuzeti OVDE.

Javno predstavljanje Predloga programa Ministarstvo zaštite životne sredine održaće se u vidu prezentacije i konsultacija, dana 20. septembra 2023. godine, u hibridnom formatu, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa početkom u 11 časova. Pristupanje javnom predstavljanju Predloga programa omogućeno je i putem linka: https://undp.zoom.us/j/84481625327 (Meeting ID: 844 8162 5327).

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare, koji možete preuzeti OVDE, putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@eko.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu saradnju, projekte i klimatske promene, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, sa naznakom: „Javna rasprava - Predlog programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom”. 

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo zaštite životne sredine će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu programa i isti objaviti na svojoj internet stranici i na Portalu „eKonsultacijeˮ.