Javna rasprava i prezentacija studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izradnje objekta Beogradskog metroa, Linija 1, Faza 1, na području grada Beograda