Izveštaj sa Javne rasprave o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom

Javna rasprava o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom 05 Broj: 353-10620/2021 od 17 novembra 2021. godine.

Prema Programu javne rasprave o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Predlog programa zaštite vazduha) učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i druga zainteresovana lica u oblasti zaštite životne sredine.
U postupku pripreme Predloga programa zaštite vazduha, Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) sprovelo je javnu raspravu o Predlogu programa zaštite vazduha. Javna rasprava održana je u periodu od 19. novembra do 8. decembra 2021. godine. Tekst Predloga programa zaštite vazduha bio je postavljen na internet stranici Ministarstva www.ekologija.gov.rs.

Poslovnikom Vlade u članu 41.  propisano je da, rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pisanom ili elektronskom obliku iznosi najmanje 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, kao i da javna rasprava traje najmanje 20 dana.
Javna rasprava o Predlogu programa održana je u vidu prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi putem video konferencije 29. novembra 2021. godine sa početkom u 10:30 časova.  

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Instituta za fiziku u Beogradu, predstavnici zavoda za javno zdravlje, predstavnici opštinskih i gradskih uprava, međunarodnih organizacija, organizacije civilnog društva i dr.

Nakon uvodne prezentacije, učesnici sastanka pozvani su da iznesu svoje primedbe, sugestije i predloge na predložen tekst, odnosno da daju sugestije i predloge za bolje uređenje određenih delova Predloga programa zaštite vazduha.
Sve sugestije, predlozi i komentari koji su dostavljeni Ministarstvu zaštite životne sredine do 8. decembra 2021. godine kada se javna rasprava završena, uzeti su razmatranje.

Potpun izveštaj sa javne rasprave možete preuzeti ovde.