Izveštaj o javnoj raspravi o Predlogu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom Republike Srbije

Javna rasprava o Predlogu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom Republike Srbije (u daljem tekstu: Predlog strategije) vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave (Broj: 353-12858/2019-1 od 26. decembra 2019. godine). Ministarstvo zaštite životne sredine sprovelo je javnu raspravu o Predlogu strategije u periodu od 27. decembra 2019. godine do 24. januara 2020. godine. Javna prezentaciji Predloga strategije održana je 13.01.2020. godine u Beogradu (u prostorijama EU INFO centra). Primedbe, predlozi i sugestije dostavljene tokom javne rasprave su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Predloga Strategije.

Izveštaj o javnoj raspravi o Predlogu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom Republike Srbije možete preuzeti ovde.