Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, 05 Broj 011-11476/2021 od 8. decembra 2021. godine.

Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, javnih službi, kao i druga zainteresovana lica u oblasti zaštite životne sredine.

U postupku pripreme Nacrta zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance. Javna rasprava održana je u periodu od 10. do 29. decembra 2021. godine. Tekst Nacrta zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance bio je postavljen na internet stranici Ministarstva www.ekologija.gov.rs.

Poslovnikom Vlade u članu 41.  propisano je da, rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pisanom ili elektronskom obliku iznosi najmanje 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, kao i da javna rasprava traje najmanje 20 dana.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance održana je u vidu prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi putem video konferencije, u dva navrata, 21. decembra 2021. godine, sa početkom u 10:30 časova i 27. decembra 2021. godine sa početkom u 12:00 časova. 

Javnoj raspravi 21. decembra 2021. godine su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i zainteresovanih pravnih lica.

Javnoj raspravi 27. decembra 2021. godine su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva unutrašnjih poslova, Gradske uprave Grada Pančeva, operatera seveso postrojenja, zainteresovanih pravnih i fizičkih lica lica i nevladinih organizacija.

Nakon uvodne prezentacije Nacrta zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, učesnici javne rasprave pozvani su da iznesu svoje primedbe, sugestije i predloge na predloženi tekst, odnosno da daju sugestije i predloge za bolje uređenje određenih delova tog zakona.

Sve sugestije, predlozi i komentari koji su dostavljeni Ministarstvu zaštite životne sredine do 29. decembra 2021. godine, kada je javna rasprava završena, uzeti su u razmatranje.

Potpun izveštaj sa javne rasprave možete preuzeti ovde.