Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 31. октобра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом.

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, који можете преузети и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа спроводи се од 1. новембра до 20. новембра 2019. године.

Презентовање Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, биће одржано у Београду, 12. новембра 2019. године у згради Градске управе Града Београда, Краљице Марије 1, са почетком у 12 часова.

Програм јавне расправе о Нацрту закона, са текстом Нацрта закона и прилозима, објављује се на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-управе.

Програм јавне расправе о Нацрту закона можете преузети овде.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре који се може преузети овде на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом” или путем електронске поште на e-mail адресу: sekretarijat[at]nullekologija.gov.rs.