Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 31. oktobra 2019. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji možete preuzeti i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se od 1. novembra do 20. novembra 2019. godine.

Prezentovanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, biće održano u Beogradu, 12. novembra 2019. godine u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1, sa početkom u 12 časova.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona, sa tekstom Nacrta zakona i prilozima, objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-uprave.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona možete preuzeti ovde.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji se može preuzeti ovde na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom” ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat[at]nullekologija.gov.rs.