Женка сивог сокола (Falco peregrinus), која је пронађена 21. јануара 2020. године у пословном солитеру Палата „Београд“ (Београђанка) након што је доспела у унутрашњост зграде, највероватније приликом потере за пленом (голубовима), привремено је збринута у Зоолошком врту града Београда, с обзиром да није могла самостално да изађе и одлети, али и због потребе да се изврши преглед како би се утврдило да ли је птица повређена.

Интервенцијом службе Зоохигијене Ветерине Београд животиња је транспортована у Зоолошки врт града Београда, где је прегледана од стране ветеринара. Након што је утврђено да птица нема повреда које би онемогућиле самостални опстанак у природи, као и да је у доброј кондицији за лет, она је пуштена 22. јануара 2020. године у релативној близини места где је пронађена у Београду.

Орнитолог Природњачког музеја у Београду, пре него што је птица враћена назад у природу, обележио је ножним прстеном и узети су узорци пера за потребу евентуалне ДНК анализе. Женка сивог сокола враћена је у своје природно станиште у присуству ветеринара и тимаритеља Зоолошког врта града Београда, орнитолога Природњачког музеја у Београду, представника Зоохигијене Ветерине Београд и Министарства заштите животне средине.

Сиви соко (Falco peregrinus) је строго заштићена врста птице грабљивице и заштићена је националним прописима Републике Србије и међународним уговорима попут Конвенције о међународном промету и трговини угроженим врстама (CITES). Ова врста је угрожена на територији Републике Србије, али и у региону. Процењено је да се тренутно у Србији гнезди свега 30 до 50 парова, што указује на драстичан пад дивље популације у последње две деценије с обзиром да је почетком 21. века на територији Србије дивљу популацију чинило између 75 до 90 парова.

Главни фактор угрожавања опстанка сивог сокола у Србији је намерно илегално убијање, укључујући и тровање, с обзиром да се сиви соко у насељеним местима претежно храни голубовима, што га доводи у директан конфликт са узгајивачима расних голубова високолетача. Убијање строго заштићене врсте попут сивог сокола представља кривично дело у Србији. Додатне претње по опстанак су такође илегално сакупљање јаја и младунаца из гнезда за илегално тржиште птицама грабљивицама, употреба хемијских средстава у пољопривреди, узнемиравање у природи и уништавање природних станишта.