„Србија ће ићи у корак са светом и забраниће увоз аутомобила са најлошијим моторима које Европа из употребе избацује да би заштитила своје становништво и животну средину. Забрана увоза половних возила са моторима ‘евро 3’ или ‘евро 4’ није само питање саобраћаја и привреде, и не сме се посматрати само као социјално питање, јер економија не може имати предност над заштитом здравља и животне средине”, казао је министар заштите животне средине Горан Триван обраћајући се учесницима округлог стола Привредне коморе Србије на тему „Утицај саобраћаја на животну средину у Републици Србији, проблеми и могућа решења“.

Министар је указао да се мора зауставити забрињавајући, стални пораст увоза половних возила са најлошијим моторима у Србији јер су загађивачи животне средине због емисије штетних гасова и јер представљају потенцијални опасни отпад, који када се више не користи мора да се преради. „ Србија у овом тренутку нема капацитете за  прераду те врсте отпада, и зато припремамо решење како би у наредној години изградили  такво постројења јер ситуацију отежава и то што ће ЕУ од 2021. године вероватно забранити извоз таквог отпада“, казао је Триван.

Триван је рекао да је аерозагађење светски проблем који највише погађа становнике градских  средина. Навео је глобалне статистичке податке да преко  90 % светске популације удише загађен ваздух, који највише  угрожава  становнике  урбаних средина и процене  да ће у градовима до 2050. године живети 70 процената светске популације. Посебно је указао да према  подацима Светске здравствене организације, у Србији годишње од последица проузрокованих  загађењем  ваздуха умре више од 6.500 људи. Министар је навео да се квалитет ваздуха  у Београду, Панчеву, Ужицу, Смедереву и Косјерићу, као и на територијама градова Ваљева, Краљева, Крагујевца, Суботице и Сремске Митровице кретао од повољног до изузетно неповољног, прекомерно загађеног ваздуха. Наводећи да се као највећи загађивачи издвајају индивидуална, кућна ложишта која користе фосилна горива, најчешће угаљ и мазут, саобраћај,  индустријска постројења и постројења за производњу топлотне и електричне енергије, Триван је указао да  се саобраћај  показао посебно великим индикатором загађења ваздуха у Београду и већим градовима у данима када није било значајног утицаја  других извора. У предходне две недеље, када није било ни грејања, ни пањења стрњике,  ни великог утицаја индустрије, поједина мерна места су показала присуство изнад дозвољених, повремено од 80 до 120 микрограма загађујућих суспендованих честица, азотних-оксида које индукује  управо саобраћај.

Министар је указао да није реч само о екологији већ и о безбедности. Подсетио је да су најстарија возила  и најмање безбедна и ако би се правила статистика која возила учествују у саобраћајним несрећама у Србији, можда би се дошло до података да су то она најлошија, а то значи најстарија.Указао је да је  Министарство заштите животне средине  неће одустати од циља да се у нашој земљи смањи загађење животне средине у којој је квалитет ваздуха један од приоритета и  партнер je свима који промишљају и налазе решења за бољу и здравију животну средину.

У раду округлог  стола који је  организовала Привредна комора Србије, Удружење за трговину, на иницијативу овлашћених увозника возила и ауто делова, поред представника привреде, учествовали су представници једног броја министарстава, као и представници медија.