Министарство заштите животне средине дана 31. јануара 2020. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2020. години.

Општи циљ јавног конкурса: Заштита и унапређење животне средине у оквиру следећих тема и области:

  1. Заштита природе – еколошка мрежа и заштићена подручја;
  2. Еколошко предузетништво – циркуларна економија;
  3. Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине, управљања отпадом и отпадним водама, стратешке процене и процене утицаја на животну средину, заштите од загађења ваздуха и заштите од буке;
  4. Климатске промене – ублажавање климатских промена (смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште) и/или прилагођавање на измењене климатске услове.

Рок за подношење пријава je: 20 дана од дана објављивања Jавног конкурса на интернет страници Министарства, односно закључно са 20. фебруаром 2020. године.

Текст Јавног конкурса можете преузети овде.

Смернице за подносиоце предлога пројеката можете преузети овде
Образац бр. 1 – Подаци о подносиоцу Пријаве можете преузети овде
Образац бр. 2 – Подаци о предлогу пројекта можете преузети овде
Образац бр. 3 – Пројектни оквир можете преузети овде
Образац бр. 4 – Буџет пројекта можете преузети овде
Образац бр. 5 – Биографијe пројектног тима можете преузети овде