Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. новембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Метковић”

4. новембра 2019.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
4. новембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Рециклажног центра „„YUNIRISK“

4. новембра 2019.|

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. октобар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкцијe дела Топле ваљаонице

18. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
18. октобар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода (интерконектор), граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 5 (Компресорка Станица)

18. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
14. октобар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за производњу креча капацитета 350t/dan на платоу каменолома „Суводо“- изградња кречне пећи Ф-5 на катастарској парцели 515 КО Јелен До, на тероторији општине Пожега

14. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће