Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. фебруар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера на површинском копу ”Забрежје”

12. фебруара 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
7. фебруар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта система за регулацију реке Пештан и контроле отицања поплавних вода – II фаза, на територији општина Аранђеловац и Лазаревац

7. фебруара 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. новембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Погона за производњу патронираних емулзионих експлозива, емузионих матрица, тешког АНФО-а и АНФО експлозива и Руднел система

22. новембра 2019.|

На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
20. новембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Погона за производњу патронираних емулзионих експлозива, емузионих матрица, тешког АНФО-а и АНФО експлозива и Руднел система

20. новембра 2019.|

На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
15. новембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу ”Солило”

15. новембра 2019.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће