Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта продужења радног века и повећања снага блокова А1 и А2, снаге 2х210 MW, на катастарској парцели 1934/1 К.О. Уровци

19. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
16. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“

16. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
11. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин – Сремска Рача

11. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. август 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин – Сремска Рача

30. августа 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
27. август 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав

27. августа 2019.|

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е