Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. септембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)

4. септембра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е
27. август 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта модернизације пруге (реконструкција и изградња) Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница Нови Сад – Суботица

27. августа 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
30. јул 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње IБ реда бр. 27, Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац

30. јула 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
29. јул 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталних депонија вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд – Јужни Јадран, деоница Прељина – Пожега

29. јула 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
23. јул 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта ”Сушица” и ”Русавица”

23. јула 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е