У Србији се на већини мерних места, где постоје аутоматске станице за испитивање аерозагађења, у последњи 30 сати региструју велике концентрације суспендованих честица (ПМ), које значајно прелазе граничне вредности.

Специфичност тренутног аерозагађења је то што у маси ПМ-а доминирају крупније честице, док су честице до ПМ 2,5 мање заступљене, што није био случај до сада.

Након идентификације могућих извора загађења, локалних и оних из окружења, као и анализе основних метео параметара, посебно брзине и правца ветра, може се претпоставити да је доминантан извор, поред индивидуалних ложишта и ресуспендована прашина, која и иначе у насељеним местима спада у веће загађиваче. С обзиром да су падавине које смо имали претходних дана све полутанте из ваздуха спустиле на земљу, топљењем снега и сушењем површине тла јак ветар довео је до реемисије, односно поновног враћања ПM честица у приземном слоју атмосфере.

Са мерних станица које узоркују ПМ честице, узети су узорци како би се урадила анализа садржаја честица која ће нам дати тачнију и лакшу процену удела појединих извора загађења о чему ћемо обавестити јавност.

Такође, процењујемо да ће се стање загађености ваздуха поправити са очекиваном променом метео услова. Савет лекара је да се мање времена проводи напољу.