Министарство заштите животне средине је, у сарадњи са надлежним органима и институцијама, након предузимања свих законом прописаних мера и процедура, 20. и 21. августа 2020. године уклонило и збринуло око шест тона опасног отпада који је био непрописно одложен на локацији атара села Лугавчина код Смедерева, а према захтеву Основног јавног тужилаштва Смедерево.

Министарство заштите животне средине, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Тужилаштвом, одмах по откривању овог опасног отпада, започело је са активностима у циљу његовог уклањања.

Уклањање опасног отпада у селу Лугавчина код Смедерева било је приоритет за уклањање и трајно збрињавање опасног отпада са територије Републике Србије у 2020. години, у складу са важећим прописима и процедурама.

Подсећамо да је, након откривања незаконито одложеног опасног отпада који је у металним бурадима пронађен у атару села Лугавчина, републички инспектор за заштиту животне средине, на основу ванредног инспекцијског надзора, издао решење о законској обавези да осумњичено физичко лице уклони опасни отпад, и против њега поднео захтев за покретање прекршајног поступка. Такође, републички инспектор за заштиту животне средине је против наведеног физичког лица поднео и пријаву за покретање прекршајног поступка, због неизвршења решења.