Министар заштите животне средине Горан Триван говорио је данас о најважнијим актуелним питањима у области заштите животне средине и одговарао на питања посланика неформалне Зелене посланичке групе, у оквиру дводневног тематског семинара.

Министар је посланицима укратко изложио резултате у заштити животне средине и природе које је Министарство реализовало током свог двогодишњег рада, као и бројне активности које предузима како би Србија постигла значајан напредак ка постизању европских и светских стандарда у заштити животне средине. Указао је да, и поред многих тема које су отворене и покренуте, за већи напредак је и даље неопходан услов инвестирање у пројекте, пре свега у израду пројектно-техничке документације, и јачање административних капацитета без којих нема реализације постављених циљева. У животној средини нема напретка без пројеката, као ни без стручњака у јавној администрацији, истакао је министар.

Управљање отпадом, рециклажа, представљају парадигму онога што се предузима да би Србија била чиста, рекао је Триван и додао да ће до краја године бити предложен систем којим ће се стимулисати прикупљање и селекција отпада, што је претпоставка за стратешки третман отпада као производа који доноси профит. Министар је посланицима неформалне Зелене посланичке групе најавио доношење законских решења за проблем буке који представља значајно еколошко питање за грађане. Бука мора бити решена кроз законски пропис којим ће бити установљена јасна правила, ефикасна инспекцијска контрола, а истовремено омогућити секторима да се прилагоде у свом пословању. У отварању и решавању неуралгичних еколошких тема као што је уклањање опасног отпада, девастација заштићених подручја, и других, Министарство ће остати доследно и истрајно, нагласио је Триван.

Посланици су министру Горану Тривану упутили бројна питања у вези заштите вода, пошумљавања, сече шума у заштићеним подручјима, несанитарних депонија, утицаја малих хидроелектрана на животну средину и биодиверзитет, улоге локалних самоуправа, Преговарачке позиције и других проблема везано за заштиту животне средине и природе, на које су дати исцрпни и конкретни одговори.

Министар је обавестио посланике да се Нацрт преговарачке позиције за Поглавље 27 налази у процедури разматрања других министарстава, и за очекивати је да се пред Владом Србије нађе у октобру месецу, а до краја године упути Европској комисији, чиме ће се стећи претпоставке за отварање Поглавља 27-животна средина и климатске промене.

У отвореном разговору са посланицима министар Триван је истакао да су добродошле и драгоцене све иницијативе посланика које ће пружити подршку унапређењу стања животне средине у Србији, и подстаћи комуникацију и веће ангажовање локалних самоуправа.

Реализациjу овог семинара који се одржава на Златибору подржала је Канцеларија Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП) у оквиру пројекта „Јачање капацитета за унапређено спровођење међународних споразума из области заштите животне средине”, који финансира Глобални фонд за животну средину (ГЕФ).