Републикa Србијa постала је 137. чланица Међувладине научно-политичке платформе о биодиверзитету и услугама екосисистема (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), објављено је данас на интернет страници https://ipbes.net/serbia-137th-ipbes-member.

На предлог Министарства заштите животне средине, Влада Републике Србије утврдила је Основу за приступање Републике Србије овој платформи.

Циљ Платформе је да ојача повезивање науке и политике у области биолошке разноврсности и услуга екосистема ради очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности, дугорочног људског благостања и одрживог развоја, кроз стицање нових знања, тематске процене стања биодиверзитета, подршку спровођењу политика у области биодиверзитета и изградњу капацитета.

Једна од главних улога Платформе је глобална процена стања биодиверзитета, екосистема и услуга које пружају друштву, као и израда посебних тематских и регионалних процена, уз јачање улоге науке и струке у процесу доношења одлука на нивоу глобалних политика заштите биодиверзитета. Платформа помаже државама чланицама да убрзају напредак у испуњавању кључних међународних обавеза које проистичу из Циљева одрживог развоја, глобалних Аичи циљева Стратешког плана за биодиверзитет 2011-2020 УН Конвенције о биолошкој разноврсности и Париског споразума о климатским променама.