На данашњој седници Владе Републике Србије донета је одлука о достављању усвојене Преговарачке позиције за Поглавље 27 – животна средина и климатске промене Европској комисији у Брисел, чиме се стварају услови за отварање још једног веома важног поглавља у 2020. години у оквиру процеса приступања Европској унији.

Преговарачка позиција је веома комплексан документ у чијој изради је учествовало 150 представника из 28 институција и државних органа Републике Србије. Осим текста, Преговарачка позиција садржи укупно 14 прилога, односно 1650 страна текста, и образлаже финансијски оквир за активности у наредном периоду, како би Србија достигла стандарде Европске уније у области заштите животне средине.

Данашњој седници Владе претходила су и позитивна мишљења Одбора за заштиту животне средине и одржаног консултативног састанка са Националним конвентом о ЕУ на ком није било суштинских примедби на Предлог Преговарачке позиције за Поглавље 27 као и позитивно мишљење Одбора за европске интеграције на Предлог Преговарачке позиције Републике Србије, ради упућивања на Међувладину конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље 27 – „Животна средина и климатске промене“.