Влада Републике Србије и Министарство заштите животне средине поводом Светског дана шума, који се сваког 21. марта обележава широм света, подсећају све грађане на значај пошумљавања, како би сви заједнички допринели повећању пошумљености Србије и обнављању шумских екосистема који су од непроцењивог значаја за свеукупни живот и здравље на Планети.

Сведоци смо климатских промена и последица деградације животне средине и нарушавања равнотеже у природи, која се неумитно сурово одражава и на живот човека, нарушавајући квалитет услова живота и здравља људи.

Шуме представљају један од најсложенијих екосистема на земљи и драгоцени природни ресурс од изузетног значаја за човека, али и за укупни биодиверзитет. Њихово претерано коришћење довело је до константног смањивања површина под шумом и до деградације животне средине. Обнављање шумских екосистема и повећавање територије под шумом један је од основних предуслова за очување  здраве животне средине и опстанак живота какав познајемо.

Шуме су стабилизатор климе са великим утицајем на стабилност свих екосистема, у највећој мери утичу на пречишћавање ваздуха од прашине, других честица и гасова који доспевају у атмосферу, утичу на водни ресурс, квалитет земљишта, а захваљујући својој заштитној функцији спречавају ерозију, клизишта и забаривање земљишта. Шума је станиште бројним врстама биљака и животиња, чији опстанак и развој у значајној мери управо зависи од очувања шуме.

Министарство заштите животне средине, сагледавајући значај шума за унапређење животне средине и заштиту природе, предано подржава реализацију пројеката пошумљавања у Србији, и покреће пошумљавања у регионалним и међународним оквирима, указујући да је оно најједноставнија, најјефтинија и најефикаснија мера за побољшање стања животне средине, ублажавање последица климатских промена и против смањења биолошке разноврсности.

Министарство је до сада уложило преко сто педесет милиона динара у пошумљавање, и заједно са локалним самоуправама пошумило преко 280 хектара територије широм Србије. И за ову годину Министарство је буџетом определило 41.000.000,00 динара у ове сврхе, за реализацију 11 пројеката у десет јединица локалне самоуправе који се односе на пошумљавање земљишта чија површина износи око 50 хектара.

Светски дан шума значајан је међународни еколошки датум који су установиле Уједињене нације 2012. године, како би оснажили глобалну свест о значају шума, њиховог очувања и одрживог коришћења. Овогодишње обележавање посвећено је биодиверзитету шума, који је превише драгоцен да бисмо га изгубили, указујући на значај шума за очување броја врста.

Актуелна ситуација настала услед пандемије коронавируса COVID 19 управо нас подсећа колико је значајно очувати здраве еколошке системе и здраву животну средину. Данашњи свет више него икада показује да је Планета један дом за све, и да је до човека да га својим понашањем и акцијом сачува.

Управо због тога, Министарство, заједно са ЕХИТ фондацијом покреће велику акцију пошумљавања у Србији и региону, са жељом да се борба против климатских промена ефикасно поведе, управо, пошумљавањем Планете јер уколико сви заједно у наредних десет година пошумимо милијарду хектара слободних површина на Планети, има наде. Уколико се то не учини, без сумње угрожавамо будућност наше Планете, биодиверзитета, наше цивилизације и наше деце.

На то немамо право.