Министар заштите животне средине Горан Триван потписао је данас уговоре са представницима 22 фирме из рециклажне индустрије које су преко конкурса оствариле право на подстицајна средства за третман отпада у укупном износу од 2,6 милијарди динара.

„Важна нам је јака, одговорна и ефикасна рециклажна индустрија јер доприноси  нашем најважнијем циљу да очистимо Србију од отпада који загађује животну средину. Прерада отпада и отпадних вода је наш приоритет и предуслов здраве животне средине. Томе сведочи и читав низ пројеката о отпадним водама које је припремило МЗЖС а који су  обухваћени инвестиционим планом „Србија 2025“. И ви сте важна карика у томе“, рекао је министар Триван у разговору са представницима оператера којима се додељују подстицајна средства из Зеленог фонда за поновну употребу и искоришћавање посебних токова отпада (електрични и електронски отпад, отпадна уља, гуме…) као секундарне сировине или за добијање енергије у 2019. години.

„Важно нам је да се у овом послу очисти што више отпада, да немамо сметлишта и  да  ова индустрија расте запошљавајући  што  више људи јер је то важно за Србију“, рекао је министар Триван. Захвалио је рециклерима на уложеном труду и на успешности прикупљања отпада која је само у последњих неколико месеци прошле године порасла за 20 посто. Подсетио је на важност подизања сакупљачких капацитета, значајну улогу ове индустрије у запошљавању социјално осетљивих група, и јачању друшвено-одговорног односа према животној средини, којим су се кроз подршку еколошким  акцијама  посебно истакле неке од ових фирми.

Триван  је рекао да је важно да се што више улаже у рециклажну индустрију како би имали  чистију животну средину, због чега  се МЗЖС определило да из године у годину значајно  подиже  субвенције за оператере, па је од подстицаја од 2,2 милијарде достигнуто 3.5 милијарде динара,  које су због последица пандемије смањене на 2,6 милијарди динара,  колико се исплаћује овим уговорима. Истовремено, Триван је посебно истакао важност законитог и одговорног поступања са отпадом, подсетивши на акцију откривања нелегално закопаног отпада у којој су због штете начињене животној средини процесуирани одговорни.

У разговору са министром Триваном  и помоћником министра задуженим за Сектор отпада и отпадних вода, Филипом Абрамовићем, представници оператера су позвани да изнесу предлоге у ком правцу треба да иде ова област како би остварили најбоље резултате у борби за чисту животну  средину  и економски напредак рециклажне индустрије. Представници оператера исказали су задовољство сарадњом, подршком и отвореношћу коју МЗЖС показује за њихове предлоге, од оперативних до оних које се односе на унапређење правилника и уредби који регулишу ову област.

Јавни конкурс Министарства заштите животне средине за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине, за добијање енергије или за производњу кеса-трегерица за вишекратну употребу расписан 1. априла 2019. године и трајао је до 31. јануара 2020. године. Одука о додели подстицајних средстава по јавном конкурсу за 2019. годину донета је 4. маја 2020. године. Буџетом за 2020. годину првобитно је за рециклажну индустрију било опредељено 3,5 милијарди динара. Након доношења Закона о потврђивању уредби донетих за време ванредног стања и Уредбе о измени општих прихода, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19, средства су смањена на 2.600.000.000,00 динара што је и укупан опредељени износ који се овим конкурсом и потписаним уговорима, додељује рециклерима.