По расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, који је објављен 17. јануара 2020. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 37 пријава.

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 28. фебруара 2020. године донело je Одлуку о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години.

Одлуку о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години можете преузети овде.