Србија је посвећена борби против климатских промена, и наставиће да поставља и реализује циљеве везано за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, и спроводи мере за ублажавање последица и прилагођавање климатским променама, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван на данашњем консултативном састанку са представницима невладиних организација, поводом учешћа делегације Србије на конференцији Уједињених нација о климатским променама  – КОП  25, која ће бити одржана од 2. до 13. децембра 2019. године у Мадриду, Шпанија.

Конференција КОП 25 посвећена је предузимању наредних кључних корака у процесу УН у борби против климатских промена, што између осталог подразумева даљу операционализацију одредби Споразума из Париза, и подстицај на националне климатске акције.

Министар Горан Триван одржао је консултације са представницима цивилног друштва уочи одржавања ове конференције, како би заједнички установили мишљења, сугестије, и могуће стратегије у одговорима Србије на ову важну тему. Он је указао на састанку да ће Србија и у Мадриду исказати своју посвећеност борби против климатских промена, и то не само декларативно, изражавајући своју подршку оваквој глобалној политици, већ пружањем конкретног националног доприноса. Иако Србија није један од великих емитера гасова стаклене баште у глобалним оквирима, Србија је припремила стратешка документа као што су стратегија борбе против климатских промена и закон о климатским променама. Министар се осврнуо на недавну декларацију Европског парламента, којом се редефинишу европски циљеви за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште на то, да до 2030. године редукција емисије буде 55 посто, и да до 2050. године Европа постане први континент без емисије угљеника.

Министар је рекао да је завршен Нацрт закона о климатским променама, и да ће се у најскорије време наћи у процедури. „Овај закон решава бројна питања у свим делатностима,  због чега је било пуно преговарања у многим ресорима унутар наше Владе“ истакао је, и додао, да у политику, пре свега, ограничења емисије гасова стаклене баште, сви сектори морају да се уклопе. „Закон о климатским променама први је закон који на доста експлицитан начин показује да Србија сада све секторске политике почиње да уклапа у принципе и правила заштите животне средине“, нагласио је.

Горан Триван је поручио да је време које је дошло, је време животне средине, и  да ће Министарство све покушати како би сазрела свест јавности и свих који учествују у том процесу, да је животна средина компаративна предност. Морамо грађанима да омогућимо квалитетнији живот, као и привреди да се прилагоди условима које хоћемо да имамо у Србији, закључио је министар.

На састанку који је окупио велики број представника невладиних организација, Александар Јововић професор Машинског факултета Универзитета у Београду, представио је нацрт и прве резултате Другог ажурираног националног извештаја Републике Србије према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени климе. Састанак је реализован уз помоћ и у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој – УНДП.