1Министар заштите животне средине Горан Триван означио је данас почетак реализације два значајна пројекта подржана од стране међународне заједнице, којима ће се постићи конкретни резултати у управљању отпадом у Србији. На скупу „Политика управљања отпадом и њена примена у Републици Србији“ одржаном 30. новембра 2017.  представљен је твининг пројекат „Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом“ који се реализује уз финансирање Еропске уније из ИПА фонда и суфинансирање Владе Републике Србије, и пројекат „Примарна сепарација отпада“, кофинансиран од стране Републике Србије, Шведске и Европске уније.

Изражавајући захвалност иностраним партнерима на подршци у реализацији ових пројеката, министар Триван је нагласио да је питање управљања отпадом једно од најзначајнијих у области заштите животне средине, на чијем решавању ће се Министарство убудуће нарочито ангажовати. Ово питање је међу циљевима пројектованим у области заштите животне средине који су у пуном интересу Србије, рекао је министар, додајући да је недавни избор професионалаца са великим искуством у раду на заштити животне средине на местима помоћника министра доказ да будући рад Министарства неће бити ствар дневне политике, већ израз целовите политике управљања животном средином.

2

„Србија није чиста земља, и ми морамо радити на томе да се подигне ниво чистоће, хигијене, здравља у нашој земљи. Србија још увек нема капацитета да то сама уради, и свака помоћ међународне заједнице је драгоцена. Међутим, хоћемо да имамо озбиљне ефекте од новца који нам долази са стране, и мораће да се зна где се сваки евро троши“, закључио је Триван.  При том, нагласио је, улагањем у управљање отпадом подстиче се развој „зелене“ економије и отварају нова радна места, стварајући повољнији привредни амбијент. „Питање отпада у Србији, као и друга горућа питања везано за стање животне средине, не могу се решавати без финансијске подршке и помоћи, како на националном, тако и на међународном нивоу. Руководећи се интересом Србије, улагање у област животне средине може бити не само отварање могућности за стварање зелене економије, већ да учинимо да животна средина буде боља, здравија и чистија“, закључио је министар Триван.

Матеја Норчич Штамцар, заменик шефа Делегације Европске уније у Републици Србији, у својој поздравној речи истакла да је претварање отпада у ресурс један од главних елемената циркуларне економије, те да је у Европској унији циљ да се отпад елиминише, а ресурси користе на ефикасан и одржив начин, док у Србији рециклирање и прерада отпада су на прилично ниском нивоу, и још нису успостављени оптимални механизми финансирања. Поред твининг пројекта, Србија и ЕУ ће такође суфинансирати набавку опреме за сепарацију отпада на извору за 17 општина вредну 6,4 милиона евра, најавила је овом приликом Матеја Норчич Штамцар.

На скупу уводне речи су одржали и Душан Чаркић, в.д. помоћника министра финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Њ.Е. Јан Лундин, амбасадор Шведске и високи представници амбасада Аустрије и Литваније.

Твининг пројекат „Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом“ који финансира Европска унија у износу од 1.500.000 евра кроз ИПА претприступну помоћ, и суфинансира Влада Републике Србије, предвиђено је да траје 24 месеца. Партнерски га реализују Министарство заштите животне средине Републике Србије, Агенција за животну средину Аустрије (Umweltbundesamt), као водећи партнер, Агенција за животну средину Шведске (Naturvårdsverket) и Министарство за животну средину Литваније, као млађи партнери. Сврха пројекта је развој и унапређење система управљања отпадом у Републици Србији, кроз употпуњавање стратешког и законодавног оквира и потребних секторских планских докумената у складу са правним тековинама Европске уније. У оквиру пројекта предвиђена је израда Нове националне стратегије управљања отпадом, Националног плана управљања отпадом, Националног програма превенције отпада, и развој сета економских инструмената за имплементацију Плана управљања чврстим комуналним отпадом.

У оквиру другог започетог пројекта, Пројекта примарне сепарације отпада, Министарство за заштиту животне средине, ЕУ и Шведска подржаће увођење примарне сепарације у четири региона са санитарним депонијама којима управљају јавна предузећа – Дубоко, Пирот, Срем-Мачва и Панчево. Циљ је да стопа рециклаже у четири региона порасте на 15% у року од две године након увођења, што би значило да више од 32.000 тона рециклажног материјала годишње не би било депоновано у овим регионима.

Очекује се да започети пројекти допринесу бољем управљању отпадом у Србији, што подразумева рециклажу искористивих материјала из отпада, бољу заштиту животне средине и људи од опасних материја, а самим тим и опште побољшање квалитета живота грађана Србије. Резултати пројекта такође ће помоћи Србији у припремама преговора Поглавља 27 у процесу приступања Европској унији.