На радионици посвећеној спровођењу заштите и очувања јесетарских врста, коју је организовала Светска организација за природу – WWF уз подршку Министарства заштите животне средине, представљена је студија „Анализа процене норми и процедура органа и институција које примењују и спроводе прописе везане за заштиту и очување јесетарских врста“. У студији су анализирани тренутни законски прописи који регулишу заштиту, риболов, аквакултуру и трговину јесетарским врстама, као и ефикасност органа у њиховом спровођењу.

Радионици је присуствовала помоћница министра за заштиту животне средине Јасмина Јовић која је подржала иницијативу WWF да се уведе привремена забрана излова кечиге на пет година. Од шест јесетарских врста, кечига је једина која није строго заштићена, а као економски атрактивна врста, њена бројност у Србији се смањује услед прекомерног изловљавања, често током ловостаја и испод законски прописане мере од 40 центиметара. „Нема нових научних истраживања о стању популације кечига у Србији, тако да смо за 2019. годину предвидели у предлогу буџета новац за истраживања популација кечига у нашим отвореним водама, како бисмо дошли до података о бројности популације кечига, узрасној структури, да бисмо након извршених истраживања имали релевантне податке који ће бити смерница за даље поступање, у смислу да ли да кечига постане трајна строго заштићена врста или је вратити у статус заштићене врсте, омогући риболов, али уз одређена ограничења“, изјавила је Јасмина Јовић из Министарства заштите животне средине.

Присутнима се обратила и директорка Светске организације за природу Душка Димовић, која је истакла да заштита јесетарских врста представља један од приоритета WWF и на глобалном нивоу, подсетивши да се оне налазе на Црвеној листи Међународне уније за заштиту природе (IUCN), на којој су означене као критично угрожене и пред изумирањем. „Оно што је за нас јако битно је да је направљена иницијатива у оквиру Међународне комисије за заштиту Дунава (ICPDR), у јулу 2018. године на састанку о заштити јесетарских врста у Бечу, а којем су присуствовали и представници из Министарства заштите животне средине и Дирекције за воду. Испланирано је да се направи акциони план за заштиту јесетарских врста, који би био део Бернске конвенције. О томе ће се разговарати осмог новембра у Паризу и то би била обавеза и наше државе, пошто је Србија ратификовала Бернску конвенцију“, изјавила је директорка Светске организације за природу Душка Димовић.

У оквиру радионице, Павле Јовановић, руководилац Групе за спровођење ЦИТЕС конвенције Министарства заштите животне средине, одржао је презентацију о Конвенцији о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне (ЦИТЕС) и контроли прекограничног промета, са посебним освртом на јесетарске врсте.