Поводом информација на друштвеним мрежама и у средствима јавног информисања да ће Белгрејт Фестивал 2018 бити одржан на Великом ратном острву 27. и 28. јула 2018. године, Министарство заштите животне средине подсећа јавност да је Велико ратно острво заштићено подручје, и да су недопустиве било какве активности које могу угрозити његове изузетне природне вредности, због чега ће спречити да се та манифестација одржи.

Министарство заштите животне средине ће предузети мере у складу са законом и својим надлежностима да се спречи евентуално нарушавање природних вредности ПИО „Велико ратно острво“, и истовремено позива све организаторе културно-уметничких дешавања да у избору простора за различите музичко-сценске догађаје бирају места на којима неће нарушавати ничије здравље, безбедност и опстанак.

Предео изузетних одлика „Велико ратно острво“ је својеврсни орнитолошки резерват који престоницу Србије чини јединственом. Ово заштићено подручје које повремено или стално настањујe 185 врста птица међу којима су многе заштићене и строго заштићене врсте, али и друге врсте биљног и животињског света карактеристичних за влажна подручја која у свету све брже нестају, једно је од бисера природе Београда и Србије. Проглашењем његове заштите 2005. године предузимају се мере да се овакво заштићeно подручје очува и унапређује за ове, али и будуће генерације.

Заштита Великог ратног острва подразумева управљање заштићеним подручјем које забрањује било какве активности које ће деградирати и умањивати његове природне вредности. Међу таквим активностима су и музичко-сценске манифестације које због емитовања буке озбиљно угрожавају орнитофауну острва. Решењем о стављању под заштиту природног добра „Велико ратно острво“ (члан 6. тачка 9), забрањује се уношење уређаја који емитују звук, односно буку, због чега било какве музичко-сценске манифестације нису дозвољене на оваквом простору, ми то нећемо допустити.