Министарство заштите животне средине, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, исплатило је 2.186.098.779,81 динар рециклерима за рециклирани електронски, електрични и  отпад друге врсте ( гуме и уље) за количине прерађене у 2017. години, а у складу са уговорима потписаним априла ове године.