За обављање послова из делокруга Министарства за област заштите животне средине образују се следеће основне унутрашње јединице:

 

  • Сектор за заштиту животне средине
  • Сектор за планирање и управљање у животној средини
  • Сектор инспекције за заштиту животне средине