weekМинистарство заштите животне средине Републике Србије и Центар за унапређење културе живота и рада  ЖиР  спроводе кампању: „Град у покрету – људи на првом месту “ у оквиру Европске недеље мобилности 2017.

Фокус овогодишње кампање представља концепт заједничког коришћења транспорта. Комбиновање различитих врста транспорта – вожња аутомобилом, бициклизам, јавни превоз, ходање – смањује трошкове транспорта и еколошки отисак (емисију угљендиоксида).

Желимо да у јавности развијемо свест о значају кретања, одрживог транспорта, бициклизма и повећању учешћа бициклиста у саобраћају, безбедности у саобраћају, смањењу емисије штетних гасова, очувању животне средине и здравља, борби против климатских промена, развоју зелене економије. Коришћење паметних технологија, као што су апликације и „online“ платформе, помаже да се мобилност учини ефикаснијом, уштеди новац и заштити животна средина. Сарадња са цивилним сектором показује на чврст став државног сектора за укључивањем свих заинтересованих актера друштва.

Тема европске кампање је: „Чиста, заједничка и интелигентна мобилност“ („Clean, shared and intelligent mobility“) са позивом на акцију „Дељење те води даље“ („Sharing gets you further“). Активности се споровoдe од 16. до 24. септембра 2017. године, код нас у Београду.

Кампања је део активности које ће у Републици Србији се спроводити у оквиру заједничких активности значајних за спровођење Париске Декларације и Паневропског програма транспорта, здравља и животне средине (THE PEP/ Transport, Health and Environment Pan European Programme).