Министарство заштите животне средине закључило је данас уговоре са десет јединица локалне самоуправе, о додели средстава у укупном износу од 35.227.694,39 динара за суфинансирање пројеката пошумљавања у 2020. години.

На основу спроведеног јавног конкурса за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, закључују се уговори за реализацију 11 пројеката пошумљавања земљишта чија површина износи 48,49 хектара. Овим путем биће суфинансирана набавка 40.470 садница аутохтоних врста дрвећа.

Највише садница за садњу планирано је на територији града Ужица (22800 садница реализацијом два пројекта), општине Пландиште (8800 садница) и општине Србобран (6000 садница).

Буџетом за 2020 годину, Министарство заштите животне средине определило је 41.000.000,00 динара за набавку садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту у јавној својини на територији јединица локалне самоуправе (градови и општине), као и градских општина.

Реализација јавног конкурса који је био расписан 17. јануара 2020. године део је континуираних активности Министарства усмерених на повећање површина под шумом у Србији. Само у протеклој години, на основу средстава у износу од 41 милион динара које је определило Министарство, суфинансирана је набавка 161.204 саднице, и пошумљено преко 131 хектара на подручју 12 јединица локалне самоуправе.

Пошумљавање је од великог значаја јер непосредно доприноси борби против климатских промена, бољем квалитету животне средине и чистијем ваздуху, очувању биодиверзитета, и унапређењу здравља људи.