Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Tretman otpada

Na ovom mestu možete pogledati Obaveštenja o prijemu zahteva za izdavanje dozvola na osnovu člana 63. Zakona o upravljanju otpadom.

 

14. februar 2018.

OBAVEŠTENJE o oduzimanju dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije preduzeću „PROHEMA SRB“ d.o.o. Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine, kao pravni sledbenik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o oduzimanju dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju  na teritoriji Republike Srbije preduzeću „PROHEMA SRB“ d.o.o., sa sedištem u Beogradu u ulici Viline vode broj 6.
14. februar 2018.

OBAVEŠTENJE o oduzimanju integralne dozvole za sakupljanje i transport opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije preduzeću „ENERGY ZAMNA“ d.o.o. iz Beograda

Ministarstvo zaštite životne sredine, kao pravni sledbenik Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o oduzimanju integralne dozvole za sakupljanje i transport opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije preduzeću „ENERGY ZAMNA“ d.o.o. iz Beograda, sa sedištem u Beogradu (grad), u ul. Zdravka Čelara 6.
31. januar 2018.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije „EKO MABER INŽENJERING“ D.O.O. Pančevo

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnetog od strane privrednog društva „EKO MABER INŽENJERING“ d.o.o. Pančevo, ul. Spoljnostarčevačka 153.
29. januar 2018.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od strane „STARA VAROŠ“ doo Topola

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/2009, 88/10 i 14/16) objavljuje   OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada, na lokaciji  operatera, na kp br 2779/1 KO Smederevska Palanka.
24. januar 2018.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje Dopune dozvole za tretman (dekontaminaciju ulja koja sadrže RSV i opreme kontaminirane RSV-jem ) opasnog otpada u mobilnom postrojenju „ELEKTROTEHNIČKOG INSTITUTA NIKOLA TESLA“ a.d. Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje Dopune dozvole za tretman (dekontaminaciju ulja koja sadrže RSV i opreme kontaminirane RSV-jem ) opasnog otpada u mobilnom postrojenju, od strane „ELEKTROTEHNIČKOG INSTITUTA NIKOLA TESLA“ a.d. Beograd.
8. januar 2018.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju privrednog društva „PWW Deponija“ d.o.o. Jagodina

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za mehanički tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, od strane privrednog društva „PWW Deponija“ d.o.o. Jagodina, ul. Kablovska bb.