Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Tretman otpada

Na ovom mestu možete pogledati Obaveštenja o prijemu zahteva za izdavanje dozvola na osnovu člana 63. Zakona o upravljanju otpadom.

 

2. oktobar 2017.

OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman otpada (otpad od električne i elektronske opreme i otpadna vozila) od strane operatera privrednog društva „STARA VAROŠ “

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman otpada (otpad od električne i elektronske opreme i otpadna vozila) od strane operatera privrednog društva „STARA VAROŠ “ d.o.o. Topola.
8. septembar 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje rešenja o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera „Darkomatic“ DOO iz Beograda

Ministarstvo zaštite životne sredine na osnovu čl. 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, operatera „Darkomatic” DOO iz Beograda, ulica Pančevački put 86E, 11210 Beograd-Palilula, na lokaciji operatera (K.P. 4941/1 u K.O. Ovča – opština Palilula, Beograd), registarskog broja 1365, koju je 6. februara 2014. godine izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. U Zahtevu je navedeno da postojeća dozvola treba da se izmeni u delu koji se odnosi na kapacitet postrojenja, vrste otpada koje se skladištite i tretiraju.
27. avgust 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/2009, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva, od strane preduzeća / kompanije „INVESTFARM-IMPEX“ d.o.o Beograd,  Vojvode Stepe 414 v, za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju
21. avgust 2017.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnim postojenjem preduzeća „CITY ROAD GROUP“ d.o.o. Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju od strane preduzeća „CITY ROAD GROUP“ d.o.o. Beograd, ul. Pante Tutundžića br. 2, 11070 Novi Beograd.
26. jul 2017.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije JKP „DUBOKO“ UŽICE Regionalni centar za upravljanje otpadom

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnetog od strane JKP „DUBOKO“ Užice Regionalni centar za upravljanje otpadom, ulica Duboko bb.
21. jul 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od strane „STARA VAROŠ“ doo Topola

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/2009, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada, na lokaciji  operatera, na kp br 2779/1 KO Smederevska Palanka.