Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka sa spruda u koritu reke Južne Morave, od km 107+184 do km 107+573, KO Rusna, SO Doljevac, (br. 353-02-158/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.