Министар заштите животне средине Горан Триван отворио је данас међународну научну конференцију „Враћање Планете људима и враћање човека Планети“ која је тематски обухватила најактуелније проблеме животне средине са којима се суочава  савремени човек.

Питања животне средине су кључна универзална  питања, она прожимају све аспекте данашњице, указао је министар Горан Триван, наглашавајући да се последице вишедеценијског немара и недовољне свести у Србији одражавају на мозаик који осликава у каквом окружењу живимо и шта радимо себи и другима.

Указујући на симболичан назив Конференције, Триван је рекао да се Планета историјски мења, а принципи одрживог развоја које је човек утврдио у борби за очување животне средине показали су се недовољним. Србији су потребне нове технологије и нове животне навике да би достигли будућност са чистим рекама, бољим ваздухом, више пошумљених предела, будућност која је могућа што доказују развијене земље које су већ пролазиле сличним путем. „Морамо мењати своју логику и своје понашање“, истакао је министар, указујући да су западноевропске земље доказале да је то могуће, а Србија би требало да одабере начин који је најефикаснији.

„Пошумљавати није скупо и није тешко, а представља најефикаснији и најјефтинији начин борбе против климатских промена, због чега ће Министарство наставити да подржава организовано пошумљавање. Следе све већи конкурси који ће стимулисати локалне самоуправе да се баве пошумљавањем“, најавио је Триван, и додао да у ове акције може да се укључује школска популација, што ће допринети стварању еколошки свеснијих и одговорнијих генерација.

На основу дискусије у оквиру пет панела на Конференцији који су се односили на теме посвећене води, климатским променама, екологији и енергетици, еколошки оговорној локалној самоуправи и здравствено-еколошким аспектима заштите животне средине, биће утврђени закључци који ће јавности понудити научно засноване одговоре на најактуелније изазове у заштити животне средине у националним и глобалним оквирима.

Са Конференције је упућен позив да они који се на разне начине и по разним основама баве питањима животне средине, али и појединачно грађани – јер здрава, животна планета припада једнако свакоме од нас, траже излаз из зачараног круга у чијем се епицентру налази угрожена животна средина и потпуни друштвени, економски, социјални и морални апсурд да се животна средина прво загађује, а затим се издвајају милиони да се та загађена животна средина рехабилитује.

Једанаесту научну конференцију „Враћање Планете људима и враћање човека Планети“ реализовала је Висока струковна школа за предузетништво из Београда, са бројним партнерима и уз подршку Министарства заштите животне средине.