Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Uvod

Uvodne napomene

Rečnik pojmova i termina iz oblasti životne sredine zasnovan je prevashodno na terminologiji medjunarodnih ugovora. Njihovo prevodjenje sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. Iskustvo pokazuje da se prilikom prevodjenja medjunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme, a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući. Pre svega, reč je o prevodima medjunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom i njihovim uvodjenjem u unutrasnji pravni sistem države.

Uzroci takvih pojava su mnogobrojni, a sa njima se najčesće susreću prevodioci, ali i svi oni u čijoj je nadležnosti njihova primena. Neujednačeno, a ponekad i pogresno korisćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teskoca pre svega u komuniciranju sa telima mnogih medjunarodnih organizacija. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učesce nasih delegacija na medjunarodnim konferencijama. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku izmedju subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa životnom sredinom, ali i zbog relativno rasirene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. Oni, naime, nisu često ujednačeni ni u izvornim tekstovima medjunarodnih ugovora, a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju »opisan« prevod. Sve te pojave se umnožavaju prilikom uporednog prevodjenja termina sa nekoliko stranih jezika (na pr. engleski, francuski, spanski, ruski, nemački), koji su najcesće u upotrebi prilikom zaključivanja medjunarodnih ugovora.

Dakle, cilj i svrha ovog rečnika su siri, ne samo sa stanovista korisćenja izvora terminologije o životnoj sredini, već i sa stanovista njegove upotrebne vrednosti. Rečnik može biti korisćen za približavanje medjunarodne problematike i medjunarodne saradnje u oblasti životne sredine svima koji se na neki način bave ovim pitanjima ili su upućeni na njih iz različitih razloga. To mogu biti i novinari, učenici, studenti, profesori, naučni radnici i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike životne sredine, njenoj zastiti i unapredjivanju, a naročito, za medjunarodnu saradnju u resavanju problema njenog ugrožavanja, kao globalnog problema.

kontakt email