Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

OSCE misija www.osce.org

OSCE Misija u Srbiji uspostavljena je u SR Jugoslaviji po odluci Stalnog saveta u januaru 2001. Na poziv jugoslovenske vlade, od misije je zatraženo da obezbedi svoju pomoć i stručnost na polju demokratizacije, zastite ljudskih prava i manjina i razvoja medija.

Misija se bavi davanjem saveta i pomoći raznim državnim telima, pojedincima, grupama i organizacijama, pri razvijanju funkcionalnih i demokratskih institucija. Kako se državna zajednica Srbije i Crne Gore priključila Evro-atlantskim institucijama, mora se izvesti veliki broj važnih reformi. Ovo se tiče oblasti pravosuda, uspostavljanja vladavine zakona, zastite ljudskih prava i reformisanja medija, sto je i navedeno u mandatu Misije. Kako se reforme postepeno izvode, Misija podržava i nadgleda primenu legislative i programa.

Snaga misije se bazira na njenom stečenom iskustvu i stručnosti u oblastima svog mandata sto omogućava Misiji da pomaže na lokalnom nivou i da savetuje svoje partnere u centralnoj vlasti.

Prisutnost na terenu je koncentrisana u onim oblastma koje su najrelevantnije za primenu mandata. U južnoj Srbiji, Misija se fokusira na Implementaciju Čovicevog Plana sa ciljem da se obezbedi bezbednost, stabilnost i prosperitet regiona. Misija podržava mirovne procese pomažuci lokalnim političarima da obezbede mirnu multi-etnicku koegzistenciju. Posebna pažnja je posvećena stvaranju multi-etničkih policijskih snaga. Albanci u regionu su ohrabreni da se pridruže snagama i obezbedjena je obuka za vrsenje uvidjaja, za resavanje konfliktnih situacija i vrsenja policijske dužnosti u drustvu. Lokalnim vlastima se pomoglo, u njihovim naporima da postanu efikasnije, putem internih programa i obučavanjem.

U Crnoj Gori, Kancelarija u Podgorici je povezana sa raznim Vladinim ministarstvima i institucijama, Parlamentom i NV Organizacijama, da bi podržala reformu zakona i institucija.

U Beogradu, stab koordinira sa drugim internacionalnim organizacijama, kao sto su Evropska Unija, Savet Evrope, Agencije Ujedinjenih Nacija i OSCE Institucije pri savetovanju i pomaganju vlade koja se bori da primeni demokratske reforme i vladavinu zakona. Stab koordinira rad Misije na terenu i podnosi redovne izvestaje o razvoju siruacije u Srbiji i Crnoj Gori.

kontakt email