Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo J

 jeopardise - v. ugroziti, dovesti u opasnost;

 joint - adj. zajednički;

 joint action - zajedničke aktivnosti;

 joint declaration - zajednička izjava;

 joint effort - zajednički napor;

 joint efforts - združeni napori;

 joint operations - zajedničko delovanje zajedničko delovanje;

 joint venture - zajedničko ulaganje (tip kompanije);

 jointly - adv. zajednički, zajedno;

 jointly owned - u zajedničkom vlasništvu;

 judicial - adj. sudski, pravni;

 judicial authority - sudska vlast;

 judicial proceedings - sudski postupci;

 judicial system - pravosudni sistem;

 jurisdiction - n. jurisdikcija, nadležnost, područje sudske vlasti, sudstvo;

 jurisdictional - adj. koji se tiče sudske vlasti ili područja te vlasti;

 justice - n. pravosuđe, sud, pravda;

 justification - n. opravdanje, opravdanost, razlog, izgovor, odbrana;


kontakt email