Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Osnove informacije o preduzeću - www.ekodimec.co.yu

Preduzece za menadžment, konsalting i trgovinu «EKO DIMeC» D.O.O osnovano je u martu 2002. godine u Beogradu, kao jedno od prvih preduzeca u Srbiji i Crnoj Gori koje se prevashodno bavi menadžment i konsalting poslovima u oblasti zastite životne sredine. Od oktobra 2002. godine sediste preduzeca je u Valjevu, odakle je nastavljen i intenziviran rad na razlicitim projektima i programima.

"EKO DIMeC" je do sada realizovao zavidan broj razlicitih projekata vezanih za zastitu životne sredine. Nasi saradnici i korisnici nasih usluga do sada su bili: razlicite državne institucije relevantne za oblast životne sredine, lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori, preduzeca iz privrednog sektora, domace i medjunarodne nevladine i medjuvladine organizacije, konsultantske organizacije i kompanije, Ambasade zapadnoevropskih zemalja u Srbiji i Crnoj Gori, kao i pojedine medijske kuce.

EKO - DIMeC" takodje radi na razlicitim programima vezanim za razvoj lokalnih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori kao sto su: " definisanje potreba lokalnih zajednica u oblasti životne sredine, "instituciono jacanje", treninzi i seminari vezani za zastitu životne sredine i sl.

Preduzece zaposljava oko dvadeset konsultanata razlicitih profesionalnih profila: biologa, tehnologa, ekonomista, pravnika, inženjera, koji su eminentni strucnjaci i predavaci u svojim oblastima.

Takodje EKO DIMeC ima tim instruktora za razlicite vrste treninga, seminara i obuku u oblasti zastite životne sredine. Svi saradnici odlicno govore Engleski jezik.kontakt email