У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултација о прекограничном утицају на животну средину Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада и Стратешке процене утицаја на животну средину Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада, Министарство пољопривреде, одељење за заштиту животне средине Мађарске је позвало на прекограничне консултације Републику Србију, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, да достави своје евентуалне коментаре на могуће прекограничне утицаје на животну средину на простору Републике Србије услед реализације наведеног плана. У складу са члановима 8. и 9. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину, Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у обавези да омогући учешће у процедури консултација о прекограничном утицају Стратешке процене утицаја на животну средину Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада Мађарске заинтересованим органима, организацијама и јавност.

Заинтересована јавности и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину Стратешкe процена утицаја Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада Мађарске, на сајту и да доставе своја мишљења о могућим прекограничним утицајима Програма у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења Министарству пољопривреде и заштите животне средине (Сектор за планирање и управљање у животној средини, Омладинских бригада 1, Нови Београд).