Procedura izdavanja dozvola za sakupljanje puževa je sledeća:

 

Pravo učešća na Konkursu za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2019. godini, imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva.

Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda, da mu nije izrečena kazna za privredni prestup, odnosno prekršaj. Ovo uverenje mora biti pribavljeno nakon objavljivanja konkursa.

Uz prijavu na konkurs sa detaljnim podacima, stranka podnosi sledeću dokumentaciju:

 • podaci o podnosiocu;
 • podaci o zaštićenoj vrsti, sa obaveznim navođenjem latinskog naziva vrste koja će se sakupljati, stavljati u promet odnosno koristiti;
 • podaci o količini – po vrstama koje će se sakupljati u svežem ili sirovom stanju (neprerađene), koristiti odnosno stavljati u promet;
 • način organizovanja sakupljanja zaštićenih vrsta, lokalitetima sakupljanja (sa naznakom opštine gde su lokaliteti sakupljanja i najbližih naselja), broju i razmeštaju otkupnih stanica;
 • podaci o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet, kao i stepenu prerade zaštićenih vrsta, odnosno rešenje Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, o ispunjavanju veterinarsko-sanitarnih uslova za ovu vrstu objekata kao i rešenje za ocenu ispunjenosti uslova za izvozni objekat i određivanje izvozničkog kontrolnog broja;
 • podaci o upisu delatnosti u odgovarajući registar (izvod iz odgovarajućeg registra o upisu delatnosti za sakupljanje šumskih i drugih proizvoda, otkup, promet i preradu), odnosno rešenje Privrednog suda o upisu delatnosti, odnosno poslova (između ostalog uzgoj, proizvodnja, obrada, konzervisanje, zamrzavanje mesa) preduzeća.

Utvrđeni kriterijumi za dodelu kontigenata puževa su sledeći:

I Stepen prerade sakupljene robe

Kod puževa najviši stepen prerade je meso puža i kućica, poluproizvod je duboko zamrznuti puž a sirovina živ puž. Sledeći broj poena dodeljuje se za:

 • finalni proizvod -15 poena
 • za poluproizvod -10 poena
 • za sirovinu – 5 poena.

II  Kapacitet prerade koje poseduje podnosioc zahteva

Za preradu puža određene su 3 kategorije:

 • od 15 do 20 tona dnevno – 15 bodova
 • od 10 do 15 tona dnevno – 10 bodova
 • od 5 do 10 tona dnevno – 5 bodova

Procedura za izdavanje dozvola za promet puževa (uvoz/izvoz):

Dozvole za uvoz puževa

Stranka podnosi sledeću dokumentaciju: zahtev za uvoz sa detaljnim podacima, kopiju ugovora inopartnera od koga se uvozi, veterinarski sertifikat robe, i dokaz o uplati republičke takse.

Dozvole za izvoz puževa

Ako su puževi poreklom iz prirode sa teritorije Republike Srbije, uz zahtev za izvoz i kopiju ugovora sa inoparnerom, stranka podnosi i kopiju dozvole za sakupljanje iz prirode, kao i dokaz o uplati republičke takse u iznosu 3.280.00 dinara.

Ako su puževi poreklom sa farmi, podnosi se sledeća dokumentacija:

 • zahtev za izvoz,
 • izvod iz registra o postojanju farme puževa,
 • mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije o prinosu puževa u sezoni na farmi,
 • dokaz o uplati republičke takse.

Kada preduzeće ima kooperante i izvozi za njih, moraju  se pored napred navedenog podneti i otkupne liste sa datim količinama puževa koje kooperanti predaju svome izvozniku.