Ministarstvo zaštite životne sredine dana 10. juna 2019. godine objavljuje predlog Liste vrednovanja i rangiranja projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini pristiglih po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini, koji je Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo 28. marta 2019. godine.

Rok za podnošenje prigovora je osam dana od dana objavljivanja predloga Liste vrednovanja i rangiranja projekata. Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: „ PRIGOVOR po Konkursu za projekte OCD 2019” .

Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju učesnici konkursa mogu izvršiti u roku od tri radna dana, počev od narednog dana od dana objavljivanja predloga Liste, u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, III sprat, kacelarija 325, od 7:30 do 15:30 časova. Kontakt tel: 011/31 21 241.

 Predlog liste može se preuzeti ovde.