Електронска платформа за упис хемикалија у Интегрални Регистар хемикалија (еИРХ) почела је са радом, а у оквиру законске обавезе – уписа хемикалија у Регистар хемикалија, подаци се могу доставити и електронским путем преко портала irhportal.ekologija.gov.rs.

Увођење могућности за електронско достављање података за упис хемикалија у Регистар хемикалија, преко е-платформе, има за циљ да привредним субјектима поједностави и појефтини административне процедуре, и тако допринесе бржем и лакшем испуњавању законских обавеза, као и да убрза проверу  достављених података од стране надлежног органа.

Да би привредни субјекти и саветници за хемикалије били у могућности да приступе eИРХ порталу, неопходно је да претходно буду регистровани.

Образац за регистрацију привредног субјеката може се преузети на страни irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaKompanija.

Образац за регистрацију саветника за хемикалије може се преузети на страни irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaSavetnik.

Више информација у вези регистрације привредног субјекта и саветника за хемикалије могу се наћи на страни „Најчешће постављана питања“ irhportal.ekologija.gov.rs/Home/FAQ.

Успостављање електронске платформе за Интегрални Регистар хемикалија (еИРХ) једна је од активности у оквиру пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, који Министарство заштите животне средине спроводи у сарадњи са Шведском агенцијом за хемикалије (KemI) и Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (SIDA)