IMG_1255„Морамо да се суочимо са свим изазовима који су пред нама и проистичу из Меморандума који је потписан 2013. године у области  заштите животне средине. Важно је да учимо од бољих и користимо примере добре праксе, као и да отворимо дијалог на сва стручна и оперативна питања, како би постигли што боље резултате и остварили што бољу сарадњу“, рекла је данас државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на састанаку са замеником економског савета француске амбасаде у Србији Louis-Charles Arrivé.

Државни секретар Божовић је истакла да потписани Меморандум даје могућност за широку сарадњу и велико поље активности у наредном периоду. Нове теме које ће се отворити у наредном периоду су рециклажа и област буке и вибрација.

IMG_1257На састанку је било речи о даљем унапређењу сарадње у области животне средине, са нарочитим акцентом на климатксе промене,  квалитет ваздуха, пројекат Натура 2000, област буке и вибрација, као и аспекат заштите од поплава и природних катастрофа.