Opis

Dozvole za sakupljanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

         Uslovi za podnosioce zahteva

  1. Latinski naziv strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
  2. Količina sakupljene vrste
  3. Period sakupljanja
  4. Lokaliteti sakupljanja
  5. Naziv projekta koji se realizuje
  6. Ime rukovodioca projekta

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10)

Obrasci

Obrazac možete preuzeti ovde