Опис

Дозволе за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

         Услови за подносиоце захтева

  1. Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
  2. Количина сакупљене врсте
  3. Период сакупљања
  4. Локалитети сакупљања
  5. Назив пројекта који се реализује
  6. Име руководиоца пројекта

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10)

Обрасци

Образац можете преузети овде